Stöd & Utveckling

stod-utv

Som hyresgäst i Nässjö Business Park får du tillgång till Science Park-systemet i Jönköpings län. Genom detta nätverk får drivna enterprenörer med skarpa affärsidéer stöd att utveckla tillväxtföretag på hemmaplan!

Du förväntas vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra företag i Parken.

Möjligheter via Nässjö Business Park:

Tjänster

Affärscoach och andra funktioner som behövs vid starten

Mentor

Vi gör en företags- och kompetensanalys och kartlägger behov av kompetens. Därefter rekryterar vi en mentor, där vi lägger upp ett årshjul på 5 träffar.

Kunskap

Koppling till högskola och forskning

Stöd för utveckling

En affärsidé får inom ramen för Science Park hjälp att utvecklas till ett framtidsföretag. Ambitionen är att växa till i snabbare takt än vad som är möjligt på egen hand.
Samarbetet syftar till att öka det kunskapsbaserade nyföretagandet. Science Park-idén är grunden för verksamheten och finns f.n. på 13 orter i länet.