Lokaler och kunskap
med modulsystem

I Nässjö Industriby’s företagsinkubator sitter du 3 månader kostnadsfritt i 100m2, när du vill testa din idé för att etablera ett tillverkningsföretag. Här kan du prova, laborera och göra din protyptillverkning, sammansätta mm. Allt med stöd från Science Park systemet och en affärscoach, samt Onedoors 50 mentorer och resurspersoner.

Industribyn erbjuder moderna industrilokaler för både större och mindre verksamheter genom ett flexibelt modulsystem. Varje modul hyrs på 144 kvadratmeter och är lämplig för mindre och nystartade företag. Här finns även en yta på 1000m2.

Nässjö Industriby

Nässjö kommuns
Industribyggnads AB

Bolaget äger och förvaltar industrifastigheter. NIAB äger och förvaltar bland annat Norrboda industriby i Nässjö som ligger i nära anslutning till norra infarten från riksväg 40. Här finns lokaler för både större och mindre företag. Totalt finns 29 moduler. För närvarande finns nio företag, större och mindre, som representerar olika branscher, i industribyn. Industribyn är inhängnad och bevakad.

I industribyn kan nya företag starta och hyra den lokalyta som behövs. När företaget växer så finns det möjlighet att expandera inom samma byggnad. Det här ger hyresgästen unika möjligheter. Förutom att ytan är anpassad till behovet så tillämpar vi även en s.k. hyrestrappa där ingångshyran börjar på en lägre nivå och når upp till en marknadshyra först efter fem år. Lokalerna är moderna

och har tillgång till fjärrvärme och bredband via optokabel. Industribyn har ett enastående logistikläge med närhet till såväl järnväg som landsväg. Industribyn ligger i Norrboda industriområde i direkt anslutning till riksväg 40 och Höglandsterminalen, en containerterminal i direkt anslutning till södra stambanan.
Se www.logisticpark.se